Kräftfiske 2019

storale_43Område
Stora Le (hela sjön öster om Foxen / Skomsnässundet) och i nedre delen av Holmerudsälven (från sjön Stora Le och upp till gångbron vid Kråklund).

Tidpunkt
Kräftfisket börjar den andra fredagen i augusti kl. 17:00 och håller på till och med den andra söndagen i september.
2018: 10 aug – 9 sep
2019: 9 aug – 8 sep
2020: 14 aug – 13 sep
Osv…

 

storale_42

Fångstregler
Fisket sker hemmansvis (ej markägarvis som det var förr i vissa delar).
För att du skall få fiska kräftor måste du ha fiskerätt i det aktuella hemmanet. Fiskerätten får överlåtas till vem som helst inom familjen.
Minimimått på kräfta = 10 cm. Detta är ett vanligt minimått för signalkräfta och risken att fiska för hårt på kräftbeståndet minskar i och med att de har hunnit föröka sig innan de uppnått minimimåttet. Kräftor som är mindre än minimåttet skall släppas tillbaks direkt på fångstplatsen.
Märk dina redskap med namn. Märkning sker lämpligast på flötet.
Visa hänsyn under fisket. Undvik att gå på annans tomt och ser du att en plats redan är upptagen så lägg ut dina redskap på annat ställe.
Vid fiske efter signalkräfta måste det beaktas att uppfiskade kräftor på inga villkor får släppas tillbaks på annat ställe än där man fångat dem. Detta bland annat på grund av att det finns flodkräfta i flera angränsande vatten och om signalkräftan sprids dit får det katastrofala följder på grund av att signalkräftan är bärare av kräftpest vilket med största sannolikhet slår ut hela beståndet av flodkräfta!
Redskap som använts för att fånga signalkräfta måste desinficeras innan de används i vatten med flodkräfta.

Nedladdningsbar PDF:
Storale-Foxen Kräftfiske 2019

Trevligt fiske hälsar styrelsen i Struven-Stora Le FVOF!

Kräftfiske 2018

storale_43Område
Stora Le (hela sjön öster om Foxen / Skomsnässundet) och i nedre delen av Holmerudsälven (från sjön Stora Le och upp till gångbron vid Kråklund).

Tidpunkt
Kräftfisket börjar den andra fredagen i augusti kl. 17:00 och håller på till och med den andra söndagen i september.
2018: 10 aug – 9 sep
2019: 9 aug – 8 sep
2020: 14 aug – 13 sep
Osv…

 

storale_42

Fångstregler
Fisket sker hemmansvis (ej markägarvis som det var förr i vissa delar).
För att du skall få fiska kräftor måste du ha fiskerätt i det aktuella hemmanet. Fiskerätten får överlåtas till vem som helst inom familjen.
Minimimått på kräfta = 10 cm. Detta är ett vanligt minimått för signalkräfta och risken att fiska för hårt på kräftbeståndet minskar i och med att de har hunnit föröka sig innan de uppnått minimimåttet. Kräftor som är mindre än minimåttet skall släppas tillbaks direkt på fångstplatsen.
Märk dina redskap med namn. Märkning sker lämpligast på flötet.
Visa hänsyn under fisket. Undvik att gå på annans tomt och ser du att en plats redan är upptagen så lägg ut dina redskap på annat ställe.
Vid fiske efter signalkräfta måste det beaktas att uppfiskade kräftor på inga villkor får släppas tillbaks på annat ställe än där man fångat dem. Detta bland annat på grund av att det finns flodkräfta i flera angränsande vatten och om signalkräftan sprids dit får det katastrofala följder på grund av att signalkräftan är bärare av kräftpest vilket med största sannolikhet slår ut hela beståndet av flodkräfta!
Redskap som använts för att fånga signalkräfta måste desinficeras innan de används i vatten med flodkräfta.

Ytterligare information inklusive fångstregler
Finns att läsa i denna PDF:
Struven-Stora Le FVOF – Kräftfiskeinfo 2018
Samt på denna sida:
http://www.storale.se/kraftfiske/

Trevligt fiske hälsar styrelsen i Struven-Stora Le FVOF!

Kräftfiske 2017

storale_43

Tidpunkt
Kräftfisket 2017 börjar den andra fredagen i augusti kl. 17:00 och håller på till och med den andra söndagen i september.
2017: 11 aug – 10 sep
2018: 10 aug – 9 sep
2019: 9 aug – 8 sep
2020: 14 aug – 13 sep
Osv…

Område

Aktuellt område är sjön Stora Le – Foxen (de delar som ligger inom Värmlands län) samt i Holmerudsälven upp till Landsvägsbron i Holmerud.

Ytterligare information inklusive fångstregler
Finns att läsa i denna PDF:
PDF med kräftfiskeinformation
Samt på denna sida:
http://www.storale.se/kraftfiske/

Trevligt fiske hälsar styrelsen i Struven-Stora Le FVOF!