Årsstämma 9 april

Styrelsen för Struven-Stora Le Fiskevårdsområdesförening kallar till ordinarie årsstämma onsdag 9 april klockan 18:30 i servicehuset vid Holmerudsfors båthamn.
Stadgeenliga ärenden.

Välkomna hälsar styrelsen i Struven-Stora Le FVOF!