Ordinarie föreningsstämma 2016

Måndag 14 mars klockan 18:30 i Holmerudsfors servicehus.
Stadgeenliga ärenden.
Välkomna alla fiskerättsägare önskar styrelsen!