Ordinarie föreningsstämma 2017

Onsdag 29 mars klockan 18:30 i Holmerudsfors servicehus.
Stadgeenliga ärenden.
Välkomna alla fiskerättsägare önskar styrelsen!