Kräftfiske 2017

storale_43

Tidpunkt
Kräftfisket 2017 börjar den andra fredagen i augusti kl. 17:00 och håller på till och med den andra söndagen i september.
2017: 11 aug – 10 sep
2018: 10 aug – 9 sep
2019: 9 aug – 8 sep
2020: 14 aug – 13 sep
Osv…

Område

Aktuellt område är sjön Stora Le – Foxen (de delar som ligger inom Värmlands län) samt i Holmerudsälven upp till Landsvägsbron i Holmerud.

Ytterligare information inklusive fångstregler
Finns att läsa i denna PDF:
PDF med kräftfiskeinformation
Samt på denna sida:
http://www.storale.se/kraftfiske/

Trevligt fiske hälsar styrelsen i Struven-Stora Le FVOF!