Årsstämma 2020 framflyttad

Efter övervägande har styrelsen beslutat att flytta fram årsstämman 2020 i Struven-Stora Le Fiskevårdsområdesförening till senare i sommar eller i höst beroende på hur Corona-viruset utvecklar sig.
/Hälsar styrelsen