Fiskarter

I fiskevårdsområdet kan man fänga bland annat gädda, abborre, lake, öring, sik, gös, braxen, mört samt en del andra vitfiskar.
Gäddfiske utövas lättast från båt på sommaren och tidigt på hösten.

Kommentera