Fiskeregler

Allmänt
För att fiska inom Struven-Stora Le Fiskevårdsområdes vatten krävs det ett fiskekort.
Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.
Fiskekortet ger inte rättighet till kräftfiske.
Det går att lösa dagkort, veckokort eller årskort.
Personer 16 år och yngre får fiska utan fiskekort.

Fiskeredskap
Endast handredskap är tillåtna.
Vid trollingfiske gäller max 4 spön per båt.

Gädda
Maxlängd för gädda är 80 cm.
Max 2 gäddor per dag och fiskare.

Gös
Minimilängd för gös är 50 cm.
Max 2 gösar per dag och fiskare.

Öring/lax
Öring/lax är fredad mellan 1 september och 31 december.
Minimilängd för öring/lax är 50 cm.
Max 2 öringar/laxar per dag och fiskare.

Holmerudsälven
För rätt till fiske i Holmerudsälven krävs fiskerätt inom området.
All öring/lax som fångas i Holmerudsälven ska släppas tillbaka.

Fisketillsyn
Sker genom några av föreningen utsedda tillsyningsmän.
Fisketillsynen kan även lejas in vid behov.

Ortskort
De som bor inom fiskevårdsområdet men inte har fiskerätt kan köpa ortskort.
För ortskort kan gästkort lösas för upp till 3 gäster.

Fiskerättsägare
För fiskerättsägare är fisket gratis inom området.
Fiskerättsbevis (fiskekort) behöver inte lösas för fiskerättsägarna.
Det räcker att vid kontroll kunna uppge namn och vilken fastighet man har fiskerätt genom.
Fiskerättsägare kan ha med sig gäster gratis.

Kommentera