Sjösättningsramper

Launching ramps
Bootsslipanlage

Holmerudsfors hamn
I sjön Stora Le finns det möjlighet att sjösätta båtar på en betongramp vid Holmerudsfors hamn. Avfart ner till hamnen längs väg 505 mellan Selen och Fölsbyn.
GPS-koordinater:
WGS84 59°24’56.3″N 11°59’21.3″E
WGS84 DDM 59°24.939’N 11°59.354’E
WGS84 decimal (lat, lon) 59.415651, 11.989238
RT90 6594558, 1283404
SWEREF99 TM 6590202, 329152

Gördsbysand
Det finns en naturlig ramp vid Gördsbysand som ligger vid väg 505 mellan Selen och Fölsbyn.
GPS-koordinater:
WGS84 59°24’37.5″N 12°0’24.8″E
WGS84 DDM 59°24.625’N 12°0.413’E
WGS84 decimal (lat, lon) 59.410414, 12.006879
RT90 6593918, 1284372
SWEREF99 TM 6589574, 330126

Kommentera